Všetky príspevky Jiri Zatovic

Nedeľa Katolíckej univerzity, 29. január 2017

logo-kuExcelencie, drahí otcovia arcibiskupi a biskupi,
milovaní spolubratia v kňazskej a diakonskej službe,
ctihodné osoby zasväteného života, milí seminaristi,
bratia a sestry, ctení naši dobrodinci a priatelia Katolíckej univerzity,
posledná januárová nedeľa s výročnou liturgickou spomienkou na sv. Tomáša Akvinského, vynikajúceho vedca – teológa stredoveku, je z ustanovenia KBS venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku ako jej nedeľa. Pokračovať na Nedeľa Katolíckej univerzity, 29. január 2017