Všetky príspevky Jiri Zatovic

Pridávame nové galérie

Trochu upratujeme archív a nazbieralo sa nám viac fotografií z akcií našej farnosti, nielen duhcovných, ale aj svetských. Pravidelne vám o nich prinášame informácie vo Farskom informátore, ale je fajn pozrieť si ich aj vo farbe a trochu väčšie.

Nové galérie nájdete v sekcii GALÉRIE. Stačí, ak kliknete piramo na odkaz.