Archív kategorií: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období

• Pobožnosti na cintoríne na Slávnosť Všetkých svätých: 14:00 – Nacina Ves, 15:00 – Petrovce n/L
• V nedeľu 6. novembra 2022 bude farská odpustová slávnosť v Nacinej Vsi. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Celebrantom a kazateľom bude doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty v Košiciach Pokračovať na Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy 30. nedele v Cezročnom období

• Srdečne vás pozývame na slávnosť požehnania krížovej cesty so sv. Jánom Pavlom II. v Lesnom vo štvrtok 27. 10. 2022 o 14:00. Slávnosti požehnania bude predsedať J. E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, za účasti vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa, košického eparchiálneho biskupa a vladyku Milana Chautura CSsR, emeritného košického eparchiálneho biskupa.
• Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Všetkým svätými:
Utorok – 25. október – Vybuchanec: 17:00 – 17:30
Streda – 26. október – Lesné: 16:00 – 17:00
Piatok – 27. október – Petrovce n/L: 15:00 – 17:00
Pondelok – 31. október – Nacina Ves: 15:00 – 17:00 Pokračovať na Farské oznamy 30. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti. Pred svätou omšou sa budú deti modliť ruženec.
• Z pohrebu Vendelína z Petroviec n/L darovali na kostol 50 €, Bohuznámy z Petroviec n/L daroval na kostol 200 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

• Ruženec v mesiaci októbri sa budeme modliť pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
Ak nie je sv. omša, v Petrovciach n/L sa modlitba ruženca začne o 17:00.
• V piatok vo farskom kostole v Nacinej Vsi bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou od 09:00 do 18:00.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora. Pokračovať na Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období