Archív kategorií: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Adam Ficik, syn rodičov: Marka a Silvie r. Natafalušiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Scarlett Kanalošová, dcéra rodičov: Jozefa a Nataši r. Kanalošovej, bývajúca v Budkovciach. Ohlasujú sa 1. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Piskor, syn rodičov: Valentína a Silvie r. Balogovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika r. Tokárová, dcéra rodičov: Ľudovíta a Jany r. Šoškovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľuboš Maskaľ, syn rodičov: Jaroslava a Anny r. Ivákovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Miroslava Bodnárová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Pavlíkovej, bývajúca v Cejkove. Ohlasujú sa 3. krát.
Vo štvrtok 7. júla 2022 cestujeme na púť seniorov do Levoče. Odchod autobusu je ráno o 4:30 z Petroviec n/L, o 4:35 z Nacinej Vsi a o 4:40 z Lesného. Pokračovať na Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ľuboš Maskaľ, syn rodičov: Jaroslava a Anny r. Ivákovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Miroslava Bodnárová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Pavlíkovej, bývajúca v Cejkove. Ohlasujú sa 1. krát.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lesnom, ktorá začne o 10:30. Celebrantom a slávnostným kazateľom bude Peter Sepeši, farár v Kamenici n/C.
• Na budúcu nedeľu bude gréckokatolícka odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 10: 30, s myrovaním a obchodom okolo chrámu.
• Manželia Vasiľovci z Petroviec n/L z 55. výročia sobáša darovali na kostol 50 €. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

Pokračovať na Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období