Archív kategorií: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 16. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Miroslav Špák, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Savaryovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Anna Šepeľová, dcéra rodičov: Mariána  a Anny r. Papinčákovej, bývajúca v Ľubiši. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Adam, syn rodičov: Cyrila a Jany r. Kančiovej, bývajúci v Nacinej vsi a Juliana Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Bagogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Zoltán Németh, syn rodičov: Mikuláša a Edity r. Bodnárovej, bývajúci v Moldave a JUDr. Miroslava Semanová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Vaňovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát.
• Aj v tomto týždni som na dovolenke. Sv. omše počas týždňa nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého kontaktujte kostolníčky.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 20. 7. do 26. 7. 2020

Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Miroslav Špák, syn rodičov: Miroslava a Márie r. Savaryovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Anna Šepeľová, dcéra rodičov: Mariána a Anny r. Papinčákovej, bývajúca v Ľubiši. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Adam, syn rodičov: Cyrila a Jany r. Kančiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Juliana Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Bagogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období

Milé sestry a bratia, pozývame Vás, aby ste sa pridali k iniciatíve Fóra kresťanských inštitúcií „V nedeľu nenakupujem“. Nestačí žiadať od politikov zatvorenie obchodov v nedeľu. Záleží na každom z nás, či otcovia a mamy budú v nedeľu so svojimi rodinami alebo budú obeťou našej ľahostajnosti. My sme tí, ktorí majú kultúru nedele vo svojich rukách. Ak nám nejaká drobnosť chýba, radšej ako zájsť v nedeľu do obchodu, požičajme si to od suseda a budujme vzťahy. Ak my podržíme nedeľu, nedeľa podrží nás!

Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita Pokračovať na Farské oznamy zo 14. nedele v Cezročnom období