Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Svoboda, syn rodičov: Miroslava a Kataríny r. Vožňákovej, bývajúci v Kamenici n/C a Mgr. Nikola Pavelková, dcéra rodičov: Ľubomíra a Renáty r. Vaľkovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Jozef Dulin, syn rodičov: Jozefa a Emílie r. Mišekovej, bývajúci v Lipanoch a Ing. Dominika Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
• Jesenné kántrové dni budú 21. 9. (streda), 23. 9. (piatok), a 24. 9. 2022 (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu.
• Dňa 1. októbra 2022 (sobota) organizujeme púť na celodiecéznu odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Obišoviec. Program začne o 15:00. Predpokladaný odchod o 13:00, predpokladaný návrat o 22:00. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do budúcej nedele.
• Dnes je zbierka na rádio Lumen. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Z krstu malého Tea Demského v Petrovciach n/L darovali na kostol 100 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.