Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

● Dňa 1. 10. 2022 (sobota) organizujeme púť na celodiecéznu odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Obišoviec. Autobus bude odchádzať takto: Petrovce n/L: 13:00, Nacina Ves: 13:05, Lesné: 13:10, Suché: 13:15. Predpokladaný návrat je o 22:00. Poplatok za autobus je 12 eur.
● Zbierka na Rádio Lumen vyniesla 318,30 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 140 eur, Petrovce n/L: 130 eur, Lesné: 48,30 eur. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
● Novomanželia Dulinovci z Petroviec n/L darovali na kostol 100 eur. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.