Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období

• Pobožnosti na cintoríne na Slávnosť Všetkých svätých: 14:00 – Nacina Ves, 15:00 – Petrovce n/L
• V nedeľu 6. novembra 2022 bude farská odpustová slávnosť v Nacinej Vsi. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Celebrantom a kazateľom bude doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty v Košiciach
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Zbierka na misie vyniesla 437 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 168 €, Petrovce n/L: 183,50 €, Lesné: 44 €, Vybuchanec 41,50 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.