Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období

• V rámci pandemických opatrení sa okres Michalovce nachádza v čiernej farbe (3. stupeň ohrozenia). V našich kostoloch pri svätých omšiach sa riadime týmto poriadkom:
Utorok – piatok – režim základ (všetci – neočkovaní i očkovaní) – 1 osoba na 25 m2.
Sobotné večerné omše – vyhradené pre neočkovaných
Slávnosť Všetkých svätých a nedeľa – režim pre očkovaných – maximálne 100 veriacich.
Pri všetkých režimoch je povinný zoznam účastníkov a tiež respirátor.
• Pobožnosti na cintoríne na Slávnosť Všetkých svätých: 14:00 – Nacina Ves, 15:00 – Petrovce n/L
• V pondelok 1. novembra 2021 bude farská odpustová slávnosť v Nacinej Vsi.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Zbierka na misie vyniesla 500 e. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 167 €, Petrovce n/L: 275 €, Lesné: 58 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Z pohrebu Eleny Vaľkovej z Nacinej Vsi darovali na kostol 50 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.