Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

• Dnes, na záver sv. omše, bude vyložená Oltárna sviatosť, pred ktorou sa vykoná obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Máme možnosť získať úplne odpustky.
• V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
• Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši.
• Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu.
• Dobročinná zbierka sv. Alžbety vyniesla 315,80 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 152,30 €, Petrovce n/L: 126 €, Lesné: 37,50 €. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.