Farské oznamy z Nedele Zoslania Ducha Svätého

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Rovňák, syn rodičov: Štefana a Renáty r. Burčákovej, bývajúci v Michalovciach a Mgr. Diana Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Pavlo, syn rodičov: Petra a Renáty r. Šutaiovej, bývajúci v Lesnom a Michaela Ferková, dcéra rodičov: Michala a Dany r. Doliničovej, bývajúca v Zemplinskej Širokej. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: JUDr. Marián Grec, syn rodičov: neb. Antona a Alexandry r. Koscíkovej, bývajúci v Humennom a Bc. Lucia Natafalušiová, dcéra rodičov: Milana a Viery r. Mitrikovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 2. krát.
• Dnes končí Veľkonočné obdobie a zajtra začína Cezročné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
• V piatok 10. júna 2022 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi od 9:00 do 18:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v Petrovciach nad Laborcom, ktorá začne o 10:30. Celebrantom a slávnostným kazateľom bude PaeDr. ThLic. Ján Dulin, farár v Trhovišti.
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať úmysly sv. omší na druhý polrok.
• Ružencové bratstvo v Petrovciach n/L darovalo na kvety 100 eur.
• Zbierka na katolícke masmédia vyniesla 308,50 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 92,50 eur, Petrovce n/L: 166 eur, Lesné: 50 eur. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.