Všetky príspevky od Jiri Zatovic

Farské oznamy z 19. nedele v Cezročnom období

• Manželský zväzok chcú uzatvoriť: Bc. Lukáš Kula, syn rodičov: Bohuslava a Nadeždy r. Penkalovej, narodený v Žiline, bývajúci v Podturni pri Váhu a Mgr. Mária Rovňáková, dcéra rodičov: Milana a Moniky r. Gejgušovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
• Pri príležitosti 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Nacina Ves v sobotu 17. augusta 2019 o 10:00 bude slávnostná liturgia v gréckokatolíckom chráme.
• Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie bude pri každej sv. omši požehnanie bylín a kvetov.
• Na budúcu nedeľu sa uskutoční 17. ročník celoslovenskej púte mužov v Gaboltove.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 12. 8. do 18. 8. 2019

Farské oznamy z 18. nedele v Cezročnom období

• Manželský zväzok chcú uzatvoriť: Bc. Lukáš Kula, syn rodičov: Bohuslava a Nadeždy r. Penkalovej, narodený v Žiline, bývajúci v Podturni pri Váhu a Mgr. Mária Rovňáková, dcéra rodičov: Milana a Márie r. Gejgušovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 2. krát.
Odchod autobusu na výlet do Vysokých Tatier vo štvrtok
8. augusta 2019 je o 6:30 z Petroviec n/L, 6:35 z Nacinej Vsi
a o 6:40 z Lesného. Predpokladaný návrat domov je okolo 20:00.
• Z jubilejných narodenín Jána a Márie z Petroviec n/L darovali na kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 5. 8. do 11. 8. 2019

Farské oznamy zo 17. nedele v Cezročnom období

• Manželský zväzok chcú uzatvoriť: Bc. Lukáš Kula, syn rodičov: Bohuslava a Nadeždy r. Penkalovej, narodený v Žiline, bývajúci v Podturni pri Váhu a Mgr. Mária Rovňáková, dcéra rodičov: Milana a Márie r. Gejgušovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 1. krát.
• Výlet do Vysokých Tatier sa uskutoční 8. augusta 2019. Autobus je už obsadený. Prosím vyplatiť poplatok za autobus 12 € do budúcej nedele.
• 27. ročník Rómskej púte v Gaboltove bude na budúcu nedeľu 4. 8. 2019. Program púte si môžete prečítať na výveske v kostole.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Z narodenín Jána a Márie z Petroviec n/L darovali na kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 29. 7. do 4. 8. 2019