Všetky príspevky od Jiri Zatovic

Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období

Od 18. do 25. januára prežívame Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Srdečne vás pozývame 30. januára 2018 o 10:00 hod. do katedrály sv. Alžbety v Košiciach na Eucharistické slávenie, spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 25 rokov služby biskupa Mons. Bernarda Bobera a za mnohé požehnania, ktoré mu Boh udelil. Pokračovať na Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z nedele Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude v sobotu pri každej sv. omši.
Požehnanie domov: sobota (Troch kráľov) od 14:30 Vybuchanec a Lesné, nedeľa (Krst Krista Pána) od 14:30 Nacina Ves a Petrovce n/L.
Jasličky vyniesli 308,50 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 118 eur, Petrovce: 105 eur, Lesné: 57,70 eur a Vybuchanec 27,80 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
Mladomanželia Kevin a Andrea z Kanady darovali na kostol v Petrovciach n/L 50 eur. Za ich milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 1. 1. do 7. 1. 2018