Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z nedele Pánovho zmŕtvychvstania – 31. 3. 2024

Nacina Ves – Voľby do Farskej rady. Lístok možno vhodiť do pondelka 1. 4. do schránky pri vchode do kostola. Vďaka.
Úplné odpustky – Nedeľa Božieho milosrdenstva: Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (veľkonočná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
POĎAKOVANIE ZA VŠETKY SLUŽBY POČAS VEĽKEJ NOCI: Ďakujem za prípravu Božieho hrobu, chlapom za umývanie nôh, kantorke a spevákom, za spev pašíí, miništrantom, kurátorom, kostolníčke, aranžérom, lektorom za čítanie lekcií, za upratovanie kostola a všetkým, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol nám všetkým prežiť pekné Veľkonočné sviatky. Veľká vďaka.

PRAJEM VŠETKÝM POŽEHNANÉ VEĽKONOČNÉ OBDOBIE
Váš duchovný otec Jozef Kuľha Pokračovať na Farské oznamy z nedele Pánovho zmŕtvychvstania – 31. 3. 2024

Program bohoslužieb Svätého týždňa 2024

• Zmena času – Na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas. O 2:00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 letného času.
• Slávnosť Zvestovania Pána sa prekladá na 8. apríl, pondelok, po Druhej veľkonočnej nedeli.
• Mesačná zbierka na náš kostol bola minulú nedeľu 17. 3. 2024.
• Úplné odpustky počas Veľkonočného trojdnia možno získať pri modlitbe „Ctíme túto sviatosť slávnu, pri poklone Svätému krížu a Obnove krstných sľubov.
• Na Veľký piatok – je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Len raz dosýta sa najesť.
• Nacina Ves a Petrovce n/L: Prosím spevákov o službu spievania Pašií a oslovených na umývanie nôh. Vďaka. Pokračovať na Program bohoslužieb Svätého týždňa 2024

Farské oznamy z 5. pôstnej nedele – 17. 3. 2024

• Mesačná zbierka na náš kostol je dnes v nedeľu 17. 3. 2024. Vďaka za milodar.
• Krížová cesta – pobožnosť
Nacina Ves – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, v nedeľu o 14:00
Petrovce n/L – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, V nedeľu o 15:00
Lesné – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, v nedeľu o 15:00
Vybuchanec – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, v nedeľu o 14:00 Pokračovať na Farské oznamy z 5. pôstnej nedele – 17. 3. 2024

Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele – 10. 3. 2024

• 11. výročie zvolenia pápeža Františka je v stredu 13. 3. (2013). Vložme ho do našich modlitieb.
• Mesačná zbierka na náš kostol, ako je zvykom na tretiu nedeľu, je na budúcu sobotu a nedeľu 17. 3. 2024. Vopred vďaka za milodar.
• Krížová cesta – pobožnosť
Nacina Ves – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, v nedeľu o 14:00
Petrovce n/L – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, V nedeľu o 15:00
Lesné – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, v nedeľu o 15:00
Vybuchanec – piatok 30 minút pred sv. omšou, ak sv. omša nie je tak o 17:00, v nedeľu o 14:00 Pokračovať na Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele – 10. 3. 2024