Farské oznamy z 13. nedele v Cezročnom období

● Duchovný otec Štefan Bielak bol na vlastnú žiadosť od 1. júla 2017 uvoľnený zo služby kaplána pre našu farnosť a bol ustanovený za výpomocného duchovného pre dekanáty Michalovce a Snina. Duchovnému otcovi Štefanovi ďakujeme za jeho službu a prajeme mu pokojné roky života.● Z príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime vydáva Inštitút Františka Saleského knihu s názvom Triumf Srdca. Kniha má cirkevné schválenie. Knihu si môžete objednať pomocou letáku, ktorý nájdete spolu s návratnou obálkou vzadu v kostole alebo cez web stránku www. triumfsrdca.sk
● Odchod autobusu na púť seniorov do Levoče je v stredu 5. júla 2017 ráno o 4:00 hod. z Petroviec n/L, o 4:05 hod. z Nacinej Vsi a o 4:10 hod. z Lesného.
● Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Nacinej Vsi, ktorá začne o 10:30 hod.
● Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda, na záver sv. omše, prednesieme modlitbu zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
● Vyšlo nové číslo Farského informátora.
● Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 243,40 eur. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 98,40 eur, Petrovce n/L: 115 eur, Lesné: 30 eur. Za všetky milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 3. 7. do 9. 7. 2017