Farský informátor 7/2023

Tohtoročný jún bol v našej farnosti bohatý na udalosti. Popri „oltárikoch“ v Nacinej Vsi sme počas mesiaca slávili tri odpustové slávnosti v Petrovciach nad Laborcom, Lesnom a Vybuchanci. A v júni 2023 sa s nami rozlúčil aj náš farár vdp. Emil, ktorý po 15 rokoch odchádza napĺňať svoje povolanie do inej farnosti.