Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Po svätej omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí na fare.
• Jesenné kántrové dni budú 19. septembra (streda), 21. septembra (piatok), a 22. septembra (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní: Poďakovanie za úrodu. Pokračovať na Farské oznamy z 24. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 22. nedele v Cezročnom období

● Odpustová slávnosť Narodenia Panny Márie v Michalovciach bude na budúcu nedeľu. Slávnostnú sv. omšu so začiatkom o 10:30 bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup.
● V tomto týždni začína nový školský rok, preto pozývame žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov školy k sláveniu votívnej svätej omše k Duchu Svätému na začiatku školského roka.
● Na budúcu nedeľu bude zbierka na rádio Lumen.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 3. 9. do 9. 9. 2018

informácie z farnosti