Upravený program svätých omší v našej farnosti od 15. októbra do 18. októbra 2020

Štvrtok:
Petrovce n/L – 17:00 – úmysel svätej omše – zosnulí Michal,  Anna, Pavol, Judita

Piatok:
Nacina Ves – 17:00 – úmysel svätej omše – Za zosnulých z rodín Bérešovej a Bodnárovej

Sobota:
Lesné – 17:00 – úmysel svätej omše – Za zdravie a Božie požehnanie Márie a jej rodiny

Nedeľa:
Nacina Ves – 9:00 – úmysel svätej omše – za veriacich

Ruší sa detská svätá omša a nedeľná zbierka na misie.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 15. októbra 2020 až do odvolania zakázal  všetky hromadné podujatia, vrátane bohoslužieb, v počte nad 6 osôb. Z tohto dôvodu na svätých omšiach môže byť prítomných najviac 6 ľudí, vrátane kňaza.

COVID-19 – Aktuálne informácie o opatreniach – Doplnené a aktualizované!

Vzhľadom na zhrošujúcu sa epidemiologickú situáciu a nárast počtu infikovaných koronavírusom veriaci sú od 1. októbra do odvolania dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši. Znenie Dekrétu o oslobodení od účasti na nedeľnej svätej omši.
Košická arcidiecéza zároveň vydala podrobné usmernenie, ktoré si môžete preštudovať po otvorení súboru Usmernenie.

Aktualizované usmernenie

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17: 00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša. Pred svätou omšou sa budú deti modliť posvätný ruženec.
• Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca vyniesla 231,70. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 101,70 Petrovce n/L: 100, Lesné: 30. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Prehľad bohoslužib v týždni od 12. 10. do 18. 10. 2020

informácie z farnosti