Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období

• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lesnom, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Ľuboš Laškoty.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Vybuchanci, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude duchovný otec Peter Sepeši, farár v Kamenici n/C.
• Dňa 9. júla 2019 (utorok) organizujeme výlet do Vysokých Tatier. Nahlásiť sa môžete v sakristii kostola do budúcej nedele. Poplatok za autobus je 12 €.
• V piatok o 19:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého otca. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 24. 6. do 30. 6. 2019

Farské oznamy z Nedele najsvätejšej trojice

• Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi po sv. omši v Nacinej Vsi bude procesia so Sviatosťou oltárnou.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
• Farnosť Pavlovce n/Ú pozýva na mariánsku púť do „Poľskej Fatimy“. Súčasťou púte bude návšteva ružencovej záhrady v Ludžmierzi. Púť sa uskutoční v termíne 13. – 14. júna 2019. Cena púte je 55 €. V cene je zahrnuté: cestovné, nocľah, raňajky a 2x obed. Záujemci hláste sa u p. Jána Gondu, tel.: 0904 833 221 do 20 júna.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 17. 6. do 23. 6. 2019

Farské oznamy z nedele Zoslania Ducha Svätého

• Dnes končí Veľkonočné obdobie a zajtra začína Cezročné obdobie.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
• V pondelok 10. júna 2019 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi od 9:00 do 18:00 celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou.
• Na budúcu nedeľu bude odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice v Petrovciach n/L, ktorá začne o 10:30. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude Mgr. Peter Juhás, farár v Zbudskom Dlhom.
• Zbierka na katolícke masmédia vyniesla 276,30 €. Jednotlivé obce prispeli takto: Nacina Ves: 101,60 €, Petrovce n/L: € eur, Lesné: 27,30 € a Vybuchanec 14,40 €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
• Novomanželia Semanovci z Nacinej Vsi darovali na kostol 50 €, Bohuznáma rodina z Nacinej Vsi darovala na kostol 50 €. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 10. 6. do 16. 6. 2019

„Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Pamiatka na prvé sväté prijímanie 2019

Myšlienka, ktorá bola hlavnou témou slávnostnej sv. omše detí, pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu, rezonovala v nedeľu 26. mája 2019 vo farskom kostole v Nacinej Vsi. Podčiarkovala slávnostný okamih, keď 16 detí z celej farnosti prvýkrát prijalo Telo Kristovo. Pokračovať na „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“

informácie z farnosti