Farské oznamy z nedele Najsvätejšej Trojice – 26. 5. 2024

• Petrovce nad Laborcom – Ohlášky pred manželstvom. Sviatosť manželstvá chcú prijať Peter Osada syn rodičov Antona a Márie rod Krajňákovej z Petroviec nad Laborcom a Nikola Lörincová dcéra Aleša a Jany Lörincovej bývajúca v Sennom.
Ohlasujú sa 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2024
• Úplné odpustky na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – možno získať v stredu večer a vo štvrtok pri uctení Eucharistie za určitých podmienok.
• Ad limina – V dňoch 2. – 8. júna 2024 sa uskutoční návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. V tieto dni sa za biskupov osobitne modlíme.
• Májová pobožnosť – Loretánske litánie. V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak o 18:00. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Najsvätejšej Trojice – 26. 5. 2024

Farské oznamy z nedele Zoslania Ducha Svätého – 19. 5. 2024

Zbierka na Katolícke masmédia bola minulú nedeľu 12. 5.
Nazbieralo sa: Nacina Ves 112,60 €, Petrovce nad Laborcom 190,10 €, Lesné 40 €.
Úprimné vďaka za milodar.
Zbierka na náš kostol je dnes v nedeľu 19. 5. Tretia nedeľa v mesiaci. Vďaka za milodar.
Májová pobožnosť – Loretánske litánie: V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou.
Ak sv. omša nie je, tak o 18:00. A k nim sa pripája 15 minút pred májovou pobožnosťou Novéna k Duchu Svätému, ktorá začala piatok 10. 5.
• ZASTUPOVANIE
V nasledujúci týždeň od pondelka 20. 4. do piatka 24. 5. 2024 našu farnosť zastupuje Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nanebovstúpenia Pána, Mierová 9, 072 22 Strážske
Kontakt:
Kancelária: 056/64 77 388
Farár: Marián Babjarčík, 0904 853 468
Kaplán: Ľuboš Juraško, 0908 345 586
E–mail: strazske@abuke.sk
Úradné hodiny:
Pondelok: 15:30 – 16:15
Streda: 15:30 – 16:15
Piatok: 15:30 – 16:15
V prípade pohrebu vo farnosti Nacina Ves a jej filiálok, kantora – speváčku a kostolníčku vybavujú pozostalí sami. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Zoslania Ducha Svätého – 19. 5. 2024

Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele – 12. 5. 2024

• Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
• Zbierka na Katolícke masmédia je dnes v nedeľu 12. 5. Vďaka za milodar.
• Výročie sobáša – Na deň rodiny 9. júna o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum 25. výročie manželstva. Toto stretnutie je s otcom arcibiskupom. Záujemcovia nech sa nahlásia do konca týždňa na farskom úrade. Vďaka. Pokračovať na Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele – 12. 5. 2024

Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele – 5. 5. 2024

Zbierka na Katolícke masmédia je na budúcu nedeľu 12. 5. Vopred vďaka za milodar.
Zbierka na náš kostol bola minulú nedeľu 28. 4. Nazbieralo sa: Nacina Ves 345 €, Petrovce n/L 302,50 €, Lesné 110 €. Úprimné vďaka za milodar.
Prosebné dni za úrodu – Nasledujúce tri dni pondelok, utorok, streda sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V tieto dni možno zobrať aj formulár – texty svätej omše a pobožnosť na konci svätej omše.
Májová pobožnosť – Loretánske litánie: V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak o 18.00 hod. A k nim sa pripája 15 minút pred májovou pobožnosťou Novéna k Duchu Svätému, ktorá začína piatok 10. 5. Pokračovať na Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele – 5. 5. 2024

informácie z farnosti

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Prijať
Odmietnúť