Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období – 22. 10. 2023

• Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov
je 25. 10. 2023 v Nacinej Vsi po sv. omši.
• Zbierka na Misie je dnes v nedeľu 22. 10. Vďaka za milodar.
• Zbierka pre postihnutých zemetrasením určená ABÚKE
je v nedeľu 29. 10. Vopred vďaka za milodar.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať:
Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023. Pokračovať na Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období – 22. 10. 2023

Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období – 15. 10. 2023

• Poďakovanie za upratovanie kostola a Farskej budovy v Nacinej Vsi patrí všetkým, čo sa zúčastnili. Úprimné Vďaka.
• Zbierka na náš kostol je dnes v nedeľu 15. 10. Tretia nedeľa v mesiaci. Vďaka za milodar.
• Zbierka na Misie je na budúcu nedeľu 22. 10. Vopred vďaka za milodar.
• Ohlášky – Petrovce nad Laborcom. Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Matúš Talnagy, syn rodičov Jána a Ľubice rod. Zámečníkovej bývajúci v Petrovciach nad Laborcom a Bc. Katarína Štulerová, dcéra rodičov Jána a Kataríny rod. Popovičovej bývajúca vo Vinnom sa ohlasujú 1. 10., 8. 10., 14. 10. 2023. Pokračovať na Farské oznamy z 28. nedele v Cezročnom období – 15. 10. 2023

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období – 8. 10. 2023

Ohlášky – Petrovce nad Laborcom. Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Matúš Talnagy, syn rodičov Jána a Ľubice rod. Zámečníkovej bývajúci v Petrovciach nad Laborcom a Bc. Katarína Štulerová, dcéra rodičov Jána a Kataríny rod. Popovičovej bývajúca vo Vinnom sa ohlasujú 1. 10., 8. 10., 14. 10. 2023. Pokračovať na Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období – 8. 10. 2023

Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

  • Zbierka na náš kostol bola minulú nedeľu 24. 9. Vďaka za milodar

  • Ruženec v mesiaci október. V našej farnosti sa modlíme ako je zvykom.

  • Biskupská synoda – 16. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody začína 4. októbra 2023 vo Vatikáne. Modlime sa, aby Duch Sv. viedol všetkých zúčastnených.

  • Príprava na 1. sväté prijímanie. Svätá omša pre deti je v stredu v Nacinej Vsi. Prikázané sviatky a nedele sú pre nás povinnou účasťou na Svätej omši.

  • Prieskum záujemcov v našej farnosti o sviatosť birmovania prebehol počas mesiaca september – prihlásili sa dvaja záujemcovia. Príprava na birmovku na sledujúci rok nebude. Vďaka za porozumenie.

Pokračovať na Farské oznamy z 26. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období – 24. 9. 2023

• Zbierka na Rádio Lumen bola minulú nedeľu 17.9. Vďaka za milodar

• Zbierka na náš kostol je dnes v nedeľu 24.9. Vďaka za milodar.

• Ohlášky – Nacina Ves: Sviatosť manželstva chcú prijať: Marko Mackovič, syn rodičov: Valentína a nebohej Jany r. Pavelkovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Katarína Ihnátová, dcéra rodičov: Jána a Renáty r. Diničovej, bývajúca v Bánovciach nad Ondavou.
Ohlášky vyhlásiť: 15. 9., 17. 9. a 24. 9. 2023.

• Ruženec v mesiaci október: v našej farnosti sa modlíme ako je zvykom.

• Biskupská synoda – 16. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody začína 4. októbra 2023 vo Vatikáne. Modlime sa, aby Duch Sv. viedol všetkých zúčastnených.
Pokračovať na Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období – 24. 9. 2023