Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 18. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Balog, syn rodičov: Gustáva a Marcely r. Mikerovej, bývajúci v Sobranciach a Sára Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Balogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Z pohrebu Filomény Talnagiovej v Petrovciach n/L darovali na kostol 100 eur, Bohuznáma z Nacinej Vsi darovala na kostol 50 eur. Za tieto milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy z 18. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy zo 17. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Adam Ficik, syn rodičov: Marka a Silvie r. Natafalušiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Scarlett Kanalošová, dcéra rodičov: Jozefa a Nataši r. Kanalošovej, bývajúca v Budkovciach. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Piskor, syn rodičov: Valentína a Silvie r. Balogovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika r. Tokárová, dcéra rodičov: Ľudovíta a Jany r. Šoškovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 3. krát. Pokračovať na Farské oznamy zo 17. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 16. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Adam Ficik, syn rodičov: Marka a Silvie r. Natafalušiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Scarlett Kanalošová, dcéra rodičov: Jozefa a Nataši r. Kanalošovej, bývajúca v Budkovciach. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Piskor, syn rodičov: Valentína a Silvie r. Balogovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika r. Tokárová, dcéra rodičov: Ľudovíta a Jany r. Šoškovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 2. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 16. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Adam Ficik, syn rodičov: Marka a Silvie r. Natafalušiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Scarlett Kanalošová, dcéra rodičov: Jozefa a Nataši r. Kanalošovej, bývajúca v Budkovciach. Ohlasujú sa 1. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Piskor, syn rodičov: Valentína a Silvie r. Balogovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Veronika r. Tokárová, dcéra rodičov: Ľudovíta a Jany r. Šoškovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 1. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 15. nedele v Cezročnom období