Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 1. pôstnej nedele – 26. 2. 2023

• Jarné kántrové dni budú 1. 3. (streda), 3. 3. (piatok) a 4. 3. (sobota). Záväzný je iba jeden deň. Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy z 1. pôstnej nedele – 26. 2. 2023

Farské oznamy zo 7. nedele v Cezročnom období – 19. 2. 2023

• Zmierna poklona pred začiatkom Pôstu bude v pondelok v Nacinej Vsi od 16:00 do sv. omše a v utorok v Petrovciach n/L od 15:00 do sv. omše.
• Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Na Popolcovú stredu pri každej sv. omši bude požehnanie popola a značenie popolom. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.
• Krížové cesty počas Pôstu budú v Nacinej Vsi v piatky pol hodiny pred sv. omšou a v nedele o 14:00, v Petrovciach n/L a v Lesnom v piatky o 17:00 a v nedele o 15:00.
• Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu.
• Bohuznámy z Petroviec n/L daroval na kostol 100 €. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy zo 7. nedele v Cezročnom období – 19. 2. 2023

Farské oznamy zo 6. nedele v Cezročnom období – 12. 2. 2023

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Štefan Miľo, syn rodičov: Štefana a Miriamy r. Sulakovej, bývajúci v Zemplínskej Širokej a Petra Slivková, dcéra rodičov: Petra a Zuzany r. Berilovej, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sv. omše, pri ktorých sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých z príležitosti spomienky na Lurdskú Pannu Máriu a 31. svetového dňa chorých:
Pondelok – 13. 2. 2023: 17:00 – Nacina Ves
Utorok – 14. 2. 2023 17:00 – Vybuchanec
Streda – 15. 2. 2023: 17:00 – Lesné
Štvrtok – 16. 2. 2023: 17:00 – Petrovce n/L
• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša.
• Pani Anna z Petroviec n/L z 35. narodenín darovala na kostol 50 €. Za jej milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy zo 6. nedele v Cezročnom období – 12. 2. 2023