Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období – 23. 6. 2024

• Zbierka na „Dobročinné diela Svätého Otca“ je na budúcu nedeľu 30. 6. Vopred vďaka za milodar.
• Nacina Ves – nová farská rada. V nedeľu 16. 6. 2024 boli zvolený a urobili sľub do novej Farskej rady v Nacinej Vsi: Martin Nemec, Mária Kaločayová a Ing. Jozef Pavelko. Prajeme im, aby sa im darilo a aby ich Boh obdaroval zdravím a požehnaním v ich novej službe. Pokračovať na Farské oznamy z 12. nedele v Cezročnom období – 23. 6. 2024

Farské oznamy z 10. nedele v Cezročnom období – 9. 6. 2024

Zbierka na náš kostol je na budúcu nedeľu 16. 6. Tretia nedeľa v mesiaci. Vďaka vopred za milodar.
• Petrovce nad Laborcom – Ohlášky pred manželstvom. Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Osada syn rodičov Antona a Márie rod. Krajňákovej z Petroviec nad Laborcom a Nikola Lörincová dcéra Aleša a Jany Lörincovej bývajúca v Sennom.
Ohlasujú sa 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2024. Pokračovať na Farské oznamy z 10. nedele v Cezročnom období – 9. 6. 2024

Farské oznamy z 9. nedele v Cezročnom období – 2. 6. 2024

Ad limina – V dňoch 2. – 8. júna 2024 sa uskutočňuje návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. V tieto dni sa za biskupov osobitne modlíme.
Úplné odpustky možno získať pri modlitbe „Najmilší Ježišu“ za určitých podmienok v piatok na slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov je v piatok v deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Nacina Ves – Poďakovanie patrí všetkým, ktorí, prispeli štvrtok k peknej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Pána a pripravili Oltáriky a kvety na Eucharistickú procesiu.
Petrovce nad Laborcom – Poďakovanie patrí všetkým, ktorí, prispeli v sobotu k peknej slávnosti z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky obce Petrovce nad Laborcom.
Petrovce nad Laborcom – Ohlášky pred manželstvom. Sviatosť manželstvá chcú prijať Peter Osada syn rodičov Antona a Márie rod. Krajňákovej z Petroviec nad Laborcom a Nikola Lörincová dcéra Aleša a Jany Lörincovej bývajúca v Sennom. Ohlasujú sa 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2024 Pokračovať na Farské oznamy z 9. nedele v Cezročnom období – 2. 6. 2024