Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

• V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
• Dnes je Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať. Pokračovať na Farské oznamy z 33. nedele v Cezročnom období

Farský informátor 11/2022

Prečítajte si nové číslo nášho mesačníka. Nájdete v ňom informácie o púti do Obišoviec, zábery z našich cintorínov, ktoré v tomto období navštevujeme častejšie, rozhovor s novým predsedom biskupskej konferencie Slovenska, príhovor starostu Petroviec na tradičnom stretnutí s jubilantami a samozrejme aj prehľad bohoslužieb a oznamy na celý mesiac. Pokračovať na Farský informátor 11/2022

Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období

• Pobožnosti na cintoríne na Slávnosť Všetkých svätých: 14:00 – Nacina Ves, 15:00 – Petrovce n/L
• V nedeľu 6. novembra 2022 bude farská odpustová slávnosť v Nacinej Vsi. Slávnostná sv. omša začne o 10:30. Celebrantom a kazateľom bude doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan Teologickej fakulty v Košiciach Pokračovať na Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období