Archív kategorií: Aktuality

Farské oznamy z 5. pôstnej nedele

• Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ohlásila celoslovenskú zbierku na pomoc regiónu, kde zavítal pápež František. Jej cieľom je podporiť kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu. Zbierka sa uskutoční na 5. pôstnu nedeľu 21. marca 2021. Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili darom na účet Slovenskej katolíckej charity: IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Michal Ondovčín, syn rodičov: Jozefa a Márie r. Lichvanovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Veronika Golierová, dcéra rodičov: Štefana a Aleny r. Drobňákovej, bývajúca v Sečovciach. Ohlasujú sa 1. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 5. pôstnej nedele

Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele

• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.
• Priame prenosy svätých omší môžeme sledovať v televízii LUX a počúvať v rádiu LUMEN. Pokračovať na Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele

Farské oznamy z 3. pôstnej nedele

• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. Pokračovať na Farské oznamy z 3. pôstnej nedele

Farské oznamy z 2. pôstnej nedele

• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené  verejné bohoslužby.
• Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
• V nebezpečenstve smrti je možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu. Pokračovať na Farské oznamy z 2. pôstnej nedele