Archív kategorií: Aktuality

Farské oznamy z Nedele Zoslania Ducha Svätého

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Rovňák, syn rodičov: Štefana a Renáty r. Burčákovej, bývajúci v Michalovciach a Mgr. Diana Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Pavlo, syn rodičov: Petra a Renáty r. Šutaiovej, bývajúci v Lesnom a Michaela Ferková, dcéra rodičov: Michala a Dany r. Doliničovej, bývajúca v Zemplinskej Širokej. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: JUDr. Marián Grec, syn rodičov: neb. Antona a Alexandry r. Koscíkovej, bývajúci v Humennom a Bc. Lucia Natafalušiová, dcéra rodičov: Milana a Viery r. Mitrikovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 2. krát. Pokračovať na Farské oznamy z Nedele Zoslania Ducha Svätého

Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Rovňák, syn rodičov: Štefana a Renáty r. Burčákovej, bývajúci v Michalovciach a Mgr. Diana Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Pavlo, syn rodičov: Petra a Renáty r. Šutaiovej, bývajúci v Lesnom a Michaela Ferková, dcéra rodičov: Michala a Dany r. Doliničovej, bývajúca v Zemplínskej Širokej. Ohlasujú sa 2. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: JUDr. Marián Grec, syn rodičov: neb. Antona a Alexandry r. Koscíkovej, bývajúci v Humennom a Bc. Lucia Natafalušiová, dcéra rodičov: Milana a Viery r. Mitrikovej, bývajúca vo Vybuchanci. Ohlasujú sa 1. krát. Pokračovať na Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele

Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Matúš Rovňák, syn rodičov: Štefana a Renáty r. Burčákovej, bývajúci v Michalovciach a Mgr. Diana Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 1. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Patrik Pavlo, syn rodičov: Petra a Renáty r. Šutaiovej, bývajúci v Lesnom a Michaela Ferková, dcéra rodičov: Michala a Dany r. Doliničovej, bývajúca v Zemplínskej Širokej. Ohlasujú sa 1. krát.
• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti. Po svätej omši bude nácvik na Prvé sväté prijímanie. Pokračovať na Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele

Program svätých omší od 19. 5 do 22. 5. 2022

Štvrtok – 19. 5. – sväté omše nebudú
Piatok – 20. 5. – detská sväté omša – 18: 00 – Nacina Ves – úmysel – zosnulý František – kňaz
Po svätej omši bude nácvik na 1. sväté prijímanie
Sobota – 21. 5. – svätá omša s platnosťou nedele – 18:00 – Lesné – úmysel – zosnulí Peter a Eduard
Nedeľa – 22. 5. – sväté omše – 8: 00 – Vybuchanec
9: 15 – Nacina Ves – úmysel – za veriacich
10: 30 – Petrovce n/L – úmysel – za zdravie a B. požehnanie Oľgy