Archív kategorií: Aktuality

Farské oznamy z 10. nedele v Cezročnom období – 9. 6. 2024

Zbierka na náš kostol je na budúcu nedeľu 16. 6. Tretia nedeľa v mesiaci. Vďaka vopred za milodar.
• Petrovce nad Laborcom – Ohlášky pred manželstvom. Sviatosť manželstva chcú prijať Peter Osada syn rodičov Antona a Márie rod. Krajňákovej z Petroviec nad Laborcom a Nikola Lörincová dcéra Aleša a Jany Lörincovej bývajúca v Sennom.
Ohlasujú sa 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2024. Pokračovať na Farské oznamy z 10. nedele v Cezročnom období – 9. 6. 2024

Farské oznamy z 9. nedele v Cezročnom období – 2. 6. 2024

Ad limina – V dňoch 2. – 8. júna 2024 sa uskutočňuje návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. V tieto dni sa za biskupov osobitne modlíme.
Úplné odpustky možno získať pri modlitbe „Najmilší Ježišu“ za určitých podmienok v piatok na slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov je v piatok v deň Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Nacina Ves – Poďakovanie patrí všetkým, ktorí, prispeli štvrtok k peknej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi Pána a pripravili Oltáriky a kvety na Eucharistickú procesiu.
Petrovce nad Laborcom – Poďakovanie patrí všetkým, ktorí, prispeli v sobotu k peknej slávnosti z príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky obce Petrovce nad Laborcom.
Petrovce nad Laborcom – Ohlášky pred manželstvom. Sviatosť manželstvá chcú prijať Peter Osada syn rodičov Antona a Márie rod. Krajňákovej z Petroviec nad Laborcom a Nikola Lörincová dcéra Aleša a Jany Lörincovej bývajúca v Sennom. Ohlasujú sa 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2024 Pokračovať na Farské oznamy z 9. nedele v Cezročnom období – 2. 6. 2024

Farské oznamy z nedele Najsvätejšej Trojice – 26. 5. 2024

• Petrovce nad Laborcom – Ohlášky pred manželstvom. Sviatosť manželstvá chcú prijať Peter Osada syn rodičov Antona a Márie rod Krajňákovej z Petroviec nad Laborcom a Nikola Lörincová dcéra Aleša a Jany Lörincovej bývajúca v Sennom.
Ohlasujú sa 26. 5., 2. 6., 9. 6. 2024
• Úplné odpustky na slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – možno získať v stredu večer a vo štvrtok pri uctení Eucharistie za určitých podmienok.
• Ad limina – V dňoch 2. – 8. júna 2024 sa uskutoční návšteva slovenských biskupov Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. V tieto dni sa za biskupov osobitne modlíme.
• Májová pobožnosť – Loretánske litánie. V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak o 18:00. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Najsvätejšej Trojice – 26. 5. 2024