Archív kategorií: Farský informátor

Októbrový Farský informátor

Začína nový mesiac, ale v nás doznievajú dojmy z návštevy Sv. Otca pápeža Františka na Slovensku. Aj veriaci z našej farnosti mali príležitosť zúčastniť sa stretnutí so Sv. Otcom a tak sme najnovšie číslo Farského informátora venovali predovšetkým sprostredkovaniu ich pocitov, dojmov a postrehov z Prešova, Košíc, Bratislavy i Šaštína. Pokračovať na Októbrový Farský informátor