Farský informátor 11/2022

Prečítajte si nové číslo nášho mesačníka. Nájdete v ňom informácie o púti do Obišoviec, zábery z našich cintorínov, ktoré v tomto období navštevujeme častejšie, rozhovor s novým predsedom biskupskej konferencie Slovenska, príhovor starostu Petroviec na tradičnom stretnutí s jubilantami a samozrejme aj prehľad bohoslužieb a oznamy na celý mesiac.