Prvé sväté prijímanie v netradičnom termíne

V nedeľu 12. júla 2020 deti našej farnosti prvýkrát prijali Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti z rúk duchovného otca Emila.Na túto chvíľu sa pripravovali na hodinách náboženstva, v kostole na detských svätých omšiach a stretnutiach na fare. Po ročnej príprave a po sobotnej sviatosti zmierenia  prijali Ježiša ako svojho najlepšieho priateľa.
V slávnostnom sprievode sa deti presunuli z farskej budovy do chrámu, kde začala svätá omša. Počas nej sa duchovný otec prihovoril deťomi rodičom. Nabádal deti i rodičovk pravidelnému prijímaniu sviatosti zmierenia a Eucharistie. Rodičom pripomenul, aby nezabúdali na zodpovednosť za správnu výchovu svojich detí v duchovnej oblasti.
Aby tak, ako sa postarali o pekné šatyi účesy, o uprataný a vyzdobený kostol, o dokonalé pohostenie, nezabudli na skutočnú hodnotu sviatosti. Veď aj K. Wojtowicz v jednej zo svojich kníh píše: „Zo všetkých darov, ktoré mi dalo kresťanstvo, sa mi zdá Eucharistia najkrajšia.“ Samozrejme je  dôležité, aby bol tento deň pre deti neobyčajný a aby si ho dlho pamätali. Je to však veľmi málo, ak ostane len pri tom, ak sa zabudne na skutočnú hodnotu sviatosti.
Nemá to byť preto prvá a zároveň posledná chvíľa. Svätým prijímaním sa duchovný život nekončí, práve naopak, začína sa. Každoročne sme však svedkami vyprázdnenia chrámov od detí všade tam, kde už bolo sväté prijímanie.
Deti sa do bohoslužby zapojili čítaním, prednášaním prosieb, modlitieba prinášaním obetných darov. Na záver sa duchovnému otcovi poďakovali za detské sväté omše a stretnutia na fare, ktoré sa konali pravidelne.
Našim prvoprijímajúcim deťom želáme, aby ich Pán Ježiš v Eucharistii sprevádzal po celý život a aby s rovnakou radosťou a láskou pristupovali ku každej svätej omši a ku každému svätému prijímaniu.

Peter Ivan, foto: Miloslava Mandelová