Archív kategorií: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 4. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Hlavatý, syn rodičov: Petra a Ivety r. Miňovej, bývajúci v Moravanoch a Dominika Ovšonková, dcéra rodičov: Eduarda a Mariany r. Džavanovej, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa 2. krát.
• V stredu, na sviatok Obetovania Pána, bude pri každej sv. omši obrad požehnanie sviec.
• Vo štvrtok, pri spomienke na sv. Blažeja, bude pri sv. omši v Petrovciach n/L požehnanie hrdla.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora. Pokračovať na Farské oznamy zo 4. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Peter Hlavatý, syn rodičov: Petra a Ivety r. Miňovej, bývajúci v Moravanoch a Dominika Ovšonková, dcéra rodičov: Eduarda a Mariany r. Džavanovej, bývajúca v Lesnom. Ohlasujú sa 1. krát.
• Sčítanie obyvateľstva 2021:
Farnosť Nacina Ves – 3731 obyvateľov2296 rímskokatolícke vyznanie (61,54 %)
Nacina Ves – 1808 obyvateľov1157 rímskokatolícke vyznanie (63,99 %),
Petrovce n/L – 1065 obyvateľov748 rímskokatolícke vyznanie (70,23 %),
Lesné – 451 obyvateľov176 rímskokatolícke vyznanie (39,02 %),
Suché – 407 obyvateľov215 rímskokatolícke vyznanie (52,83 %) Pokračovať na Farské oznamy z 3. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období

• Na svätej omši so spevom môže byť prítomných najviac 100 veriacich alebo maximálne 25 % kapacity kostola.
• Na svätej omši bez spevu môže byť prítomných najviac 100 veriacich alebo maximálne 50 % kapacity kostola.
• Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatostí. Pokračovať na Farské oznamy z 2. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

• Dnešnou nedeľou končí Vianočné obdobie a začína Cezročné obdobie.
• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
• Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatostí.
• Povinné sú odstupy, respirátor a dezinfekcia rúk. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Krstu Krista Pána

Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána

• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti.
• Povinné sú odstupy, respirátor a dezinfekcia rúk.
• Požehnanie vody z príležitosti sviatku Zjavenia Pána bude vo štvrtok pri každej sv. omši. Pokračovať na Farské oznamy z 2. nedele po narodení Pána