Archív kategorií: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z Nedele Svätej rodiny

• Na svätej omši môže byť prítomných najviac 30 veriacich.
• Sväté omše sú povolené v režime OP (očkovaní a prekonaní – nie viac ako 180 dní).
• Každý účastník svätej omše je povinný mať pri sebe potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní choroby COVID-19.
• Neočkovaní veriaci môžu požiadať o individuálne vyslúženie sviatosti. Pokračovať na Farské oznamy z Nedele Svätej rodiny

Farské oznamy zo 4. adventnej nedele

• V nedeľu, na sviatok Svätej rodiny, pri každej sv. omši bude obnova manželských sľubov.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Na kostol darovali: Filoména Vojnová z Petroviec n/L n/L 40 €, rodina Halušková z Nacinej Vsi 50 €, Magda Horváthová z Nacinej Vsi 100 €, rodina Kukurucová z Nacinej Vsi 100 €, rodina Ladislava Jakubíka z Nacinej Vsi 50 €, Ružencové bratstvo z Petroviec n/L darovalo na kvety 100 € a na charitu 100 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Požehnané vianočné sviatky vám želá duchovný otec Emil

Pokračovať na Farské oznamy zo 4. adventnej nedele

Farské oznamy z 3. adventnej nedele

• Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Vianocami:
Pondelok – 13. december – chorí a starí ľudia od 9:00
Utorok – 14. december – Vybuchanec: 17:00 – 18:00
Streda – 15. december – Lesné: 11:00 – 12:00 a 16:30 – 18:00
Štvrtok – 16. december – Petrovce n/L: 10:30 – 12:00 a 16:00 – 18:00
Piatok – 17. december – Nacina Ves: 10: 30 – 12:00 a 16:00 – 18:00
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka. Pokračovať na Farské oznamy z 3. adventnej nedele