Farské oznamy z 13. nedele v Cezročnom období – 30. 6. 2024

• Zbierka na „Dobročinné diela Svätého Otca“ je dnes v sobotu a nedeľu 30. 6. Vďaka za milodar.
• Nacina Ves – Gréckokatolícky odpust – slávnosť Sv. Cyrila a Metoda – za prítomnosti biskupa Milana bude v nedeľu 7. 7. 2024 o 10:30.