Farské oznamy z 21. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Maroš Bača, syn rodičov: Milana a Evy r. Dzurjovej, bývajúci v Stropkove a Zuzana Procová, dcéra rodičov: Michala a Moniky r. Jakubovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 2. krát.
• Počas nasledujúceho týždňa som na dovolenke. Sv. omše počas týždňa nebudú. V prípade pohrebu alebo zaopatrenia chorého kontaktujte farnosť Strážske.
• Zo sobáša Martina Baloga a Sáry Kirvejovej v Nacinej Vsi darovali na kostol 50 eur. Za tento milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.