Farské oznamy z 22. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Maroš Bača, syn rodičov: Milana a Evy r. Dzurjovej, bývajúci v Stropkove a Zuzana Procová, dcéra rodičov: Michala a Moniky r. Jakubovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 3. krát.
• V tomto týždni začína nový školský rok, preto pozývame žiakov, študentov, pedagógov a zamestnancov školy k prijatiu sviatosti zmierenia a k vzývaniu Ducha Svätého.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.