Farské oznamy z 5. veľkonočnej nedele – 28. 4. 2024

• Zbierka na Kňazský seminár bola minulú nedeľu 21.4. Nazbieralo sa: Nacina Ves 150,50 €, Petrovce n/L 165,20 €, Lesné 58 €, Úprimné vďaka za milodar.
• Zbierka na náš kostol je dnes v nedeľu 28. 4. 2024. Vďaka za milodar.
• Májová pobožnosť – Loretánske litánie: V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak o 18.00.
• 1. sv. prijímanie bolo v nedeľu 21. 4. 2024 vo farskom kostole v Nacinej Vsi. Eucharistiu prijalo 14. detí z celej farnosti. Poďakovanie patrí rodičom a všetkým zainteresovaným za peknú duchovnú slávnosť.