Farské oznamy z Veľkonočnej nedele Pánovho zmŕtvychvstania

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Michal Ondovčín, syn rodičov: Jozefa a Márie r. Lichvanovej, bývajúci v Petrovciach n/L a Veronika Golierová, dcéra rodičov: Štefana a Aleny r. Drobňákovej, bývajúca v Sečovciach. Ohlasujú sa 3. krát.
• Naďalej sú na území Slovenska pozastavené verejné bohoslužby. Všetky sväté omše sú neverejné, bez účasti veriacich.
• Kostoly je možné od štvrtka 1. apríla 2021 navštíviť „za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti.“
• Ak niekto cíti potrebu vyspovedať sa alebo porozprávať sa s kňazom, môže si stretnutie dohodnúť cez telefón alebo e-mailom.
• Na Nedeľu Božieho milosrdenstva budú kostoly otvorené k súkromnej a tichej modlitbe od 15:00 do 18:00 hodiny.