Farský informátor – február 2022

V najnovšom čísle nášho časopisu nájdete napríklad ďalšiu tému Synody, príhovor Svätého Otca ku dňu chorých, prvé známe čísla zo Sčítania obyvateľov 2021, ale aj farské oznamy a rozpis svätých omší vo farnosti na celý mesiac.