Farské oznamy zo 4. pôstnej nedele – 19. 3. 2023

Od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 sa v Cirkevnej základnej škole sv. Michala v Michalovciach koná zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke školy alebo osobne kedykoľvek v pracovné dni priamo v škole na Volgogradskej ulici.
V pondelok 27. 3. 2023 budem spovedať v domácnostiach starých a chorých ľudí. Preto prosím, aby ste ich v priebehu týždňa nahlásili v sakristii kostola.
V noci 26. 3. 2023 sa mení čas. O 2:00 stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3:00 letného času.
• Na budúcu nedeľu bude celoslovenská Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom.