Marcový Farský informátor

Vyšlo nové číslo Farského informátora.V čísle 3/2021 nájdete:

príhovor vdp. otca Emila
poznámku k sčítaniu ľudu
krížovú cesta za uzdravenie rodín
kto to vlastne bol sv. Jozef a čím nás môže inšpirovať
podeľme sa – výzva
oznamy

Časopis je distribuovaný do schránok. Ak ste ho nedostali, môžete si ho stiahnuť a prečítať na našej stránke:

Farský informátor 3/2021