Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska

Drahí bratia a sestry!
Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý. Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky.
Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali tieto rozdielne významy dnešného dňa spojiť?
Áno, významy Nového roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. My sme aj veriaci katolíci a sme aj občania Slovenskej republiky vo veľkej európskej rodine národov…

Pastiersky list v plnom znení si prečítajte tu.