Posviacka obnoveného kostola v Petrovciach nad Laborcom – 8. 9. 2012

konsekracia_2012_07A práve na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra 2012 sa udiala v Petrovciach nad Laborcom milá a významná udalosť. Jeho excelencia Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita posvätil obnovený kostol Najsvätejšej Trojice.Prvý kostol, ktorý postavili v Petrovciach nad Laborcom v 14. storočí, bol zasvätený Panne Márii. Neskôr v 17. storočí sa veriaci z Petroviec nad Laborcom stali súčasťou farnosti Narodenia Panny Márie v Michalovciach.Katechizmus katolíckej Cirkvi v bode 1181 píše:

„Dom modlitby, v ktorom sa slávi a uchováva najsvätejšia Eucharistia a zhromažďujú sa veriaci a v ktorom sa na posilu a útechu veriacich uctieva prítomnosť Božieho Syna, nášho Spasiteľa, ktorý sa obetoval za nás na obetnom oltári, má byť pekný a vhodný na modlitbu a posvätné obrady.“ V tomto Božom dome má pravdivosť a harmónia znakov, ktoré ho tvoria, robiť zjavným Krista, ktorý je prítomný a pôsobí na tomto mieste.
A zasa Kódex kanonického práva vo svojich kánonoch určuje:
Kán. 1235 – §1. Oltár čiže stôl, na ktorom sa slávi eucharistická obeta, sa nazýva pevný, ak je vyhotovený tak, že je spojený s dlažbou a preto nemožno ním pohnúť, nazýva sa prenosný, ak ho možno preniesť.
§ 2. Je užitočné, aby v každom kostole bol pevný oltár…
Kán. 1236 – §1 Podľa tradičného zvyku Cirkvi menza pevného oltára má byť kamenná a to z jedného prírodného kameňa…
Kán. 1237 – §1 Pevné oltáre treba posvätiť…
Kostol v Petrovciach nad Laborcom, postavený v roku 1903, doteraz nemal pevný oltár, tak ako to vyžadujú kánonické predpisy i obnovená liturgia. Túžbou viacerých veriacich bolo tento stav zmeniť a urobiť z Božieho domu dôstojný príbytok.
S pomocou Božou, vďaka finančným darom veriacich a ich pracovitosti, na slávu Boha a posvätenie človeka sa podarilo obnoviť celú svätyňu kostola (pevný kamenný oltár, pevná kamenná ambona, kamenná dlažba), položiť novú dlažbu do lode kostola, zmodernizovať ozvučenie a osvetlenie kostola a vymaľovať celý kostol.
Zrealizované práce naplnili slová Katechizmu Katolíckej cirkvi o tom, že kostol má byť pekný a vhodný na modlitbu a posvätné obrady.
Na záver by som vyslovil želanie, aby obnova interiéru kostola nás viedla k obnove nášho vnútra. Nech všetko, čo sa odohráva v Božom chráme, slúži k budovaniu nášho duchovného chrámu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

12 + 11 =