Sviatosť birmovania v Nacinej Vsi

birmovka-2014-38V sobotu 24. mája 2014 zavítal do našej farnosti košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, aby vyše tridsiatim kandidátom vyslúžil sviatosť birmovania.Tomuto jedinečnému a neopakovateľnému aktu v živote kresťana, zodpovedal aj priebeh vysluhovania celej sviatosti. Slávnostnú svätú omšu celebroval košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, ktorého privítal náš duchovný otec Emil Onderko a zástupca rodičov birmovancov Mgr. Michal Polák. Otec arcibiskup sa birmovancom prihovoril v homílii, kde im vysvetlil podstatu sviatosti, ktorú sa chystajú prijať. Po homílii nasledoval samotný akt udeľovania Sviatosti birmovania, ktorý pozostával z pomazania na čelo birmovanca svätou krizmou so slovami: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“ V závere svätej omše zástupcovia birmovancov, vlastne už „dospelých“ kresťanov, poďakovali otcovi arcibiskupovi a nášmu pánu farárovi a odovzdali im kytice krásnych kvetov. V úplnom závere sa všetci zvečnili na spoločnej fotografií a rozišli sa do svojich domovov.
Želáme všetkým novo pobirmovaným chlapcom a dievčatám, aby tento „znak daru Ducha Svätého“ hrdo niesli na sebe, vo svojich srdciach a vo svojich skutkoch.

Renáta Ivanová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

13 + 2 =