Veľkonočné Trojdnie 2020 – slávnosť za zatvorenými dverami

Vo farskom kostole v Nacinej Vsi sme s nevyhnutnou asistenciou, slávili aj Veľkonočné Trojdnie. Pohľad do prázdneho kostola bol smutný, tak ako pohľad na ukrižovaného Pána. Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista premenilo smútok na radosť. Verme, že aj čas izolácie, ktorý máme za sebou, bude zdrojom našej premeny. Po tieto dni sme mali viac možnosti zamýšľať sa nad zmyslom  života, prehodnotiť priority, žiť jednoduchšie, tráviť viac času s rodinou, ale aj s Bohom v osobnej modlitbe.