Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy z 1. adventnej nedele

• V sakristii kostola si môžete zakúpiť vianočné oblátky. Cena jedného balíčka je 1 €.
• Od budúceho týždňa sa budú zapisovať do kalendára úmysly sv. omší na prvý polrok nového roka.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Dnes je jesenná zbierka na charitu. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.
• Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 100 €, Bohuznáma rodina z Petroviec n/L darovala na okná 50 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 3. 12. do 9. 12. 2018

Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa

● V sobotu 1. decembra sa o 10:00 stretneme v košickej katedrále pri oslave nášho diecézneho patróna sv. Ondreja. Keďže bude prvá sobota v mesiaci, pred svätou omšou sa otec biskup Marek spolu s veriacimi pomodlí pobožnosť fatimskej soboty so začiatkom o 9:00.
● Dnes je možnosť získania úplných odpustkov.
● V sobotu končí starý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou začína nový cirkevný rok.
● Požehnanie adventných vencov bude pri každej nedeľnej sv. omši. Pokračovať na Farské oznamy z Nedele Krista Kráľa