Archívy kategórie: Prehľad bohoslužieb

Farské oznamy zo 6. Veľkonočnej nedele

• V piatok o 18:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude nácvik.
• Na budúcu nedeľu o 10:30 bude odpustová slávnosť v gréckokatolíckom kostole v Lesnom.
• Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédia.
• Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu.
• Od 22. 5. do 30. 5. 2020 sa bude  pol hodiny pred svätou omšou modliť Novéna k Duchu Svätému.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 18. 5. do 24. 5. 2020

Farské oznamy z 5. Veľkonočnej nedele

• Od 6. mája 2020 je znovu dovolené sláviť verejné bohoslužby (za účasti veriacich).
• Vstup do kostola je dovolený len v rúšku. Pred vstupom do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky alebo mať ochranné rukavice. Rozostupy medzi ľuďmi v kostole musia byť aspoň 2 metre. Kostoly v našej farnosti  sa otvoria pol hodiny pred svätou omšou.
• Účasť veriacich na bohoslužbách je dobrovoľná aj čo sa týka nedelí a sviatkov.
• Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
• Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
  • Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude udeľovať v piatok 5. júna 2020 o 19:00.
• V piatok o 18:00 hod. bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Po svätej omši bude nácvik.
• Od pondelka do piatka hodinu pred každou svätou omšou bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
• Mariánska májová pobožnosť v našej farnosti je pred začiatkom každej svätej omše.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 11. 5. do 17. 5. 2020

Pozor zmena! Pridávame nedeľné sväté omše 10. mája 2020

Sväté omše v nedeľu 10. mája 2020 budú takto:

8:00 – Nacina Ves- pre dôchodcov
8:00 – Petrovce n/L – pre dôchodcov
9:30 – Nacina Ves – pre ostatných veriacich
10:00 – Petrovce n/L – pre ostatných veriacich
10:30 – Lesné – pre všetkých veriacich

Sväté omše v Petrovciach n/L bude sláviť duchovný otec Ľuboš Laškoty, sväté omše v Nacinej Vsi a v Lesnom bude sláviť duchovný otec Emil Onderko

Aktualizované farské oznamy pre týždeň od 4. 5. do 10. 5. 2020

Od 6. mája 2020 je znovu dovolené sláviť verejné bohoslužby, teda za účasti veriacich.
Vstup do kostola je dovolený len v rúšku. Pred vstupom do kostola je potrebné dezinfikovať si ruky alebo mať ochranné rukavice. Rozostupy medzi ľuďmi v kostole musia byť aspoň 2 metre. Kostoly v našej farnosti  sa otvoria pol hodiny pred svätou omšou.
Účasť veriacich na bohoslužbách je dobrovoľná aj čo sa týka nedelí a sviatkov.
Naďalej zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky.
• Zároveň bude pokračovať vysielanie bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
• Mariánska májová pobožnosť v našej farnosti je pred začiatkom každej svätej omše.

Aktualizovaný prehľad bohoslužieb v týždni od 4. 5. do 10. 5. 2020