Farské oznamy zo 16. nedele v Cezročnom období – 23. 7. 2023

• Ohlášky – Nacina Ves. Sviatosť manželstva chcú prijať: Denis Chvostaľ, syn rodičov Miroslava a Renáty Cmarovej bývajúci v Nacinej Vsi a Daniela Kincelová, dcéra rodičov Jozefa a Mariany bývajúca v Suchom sa ohlasujú 9. 7., 16. 7., 23. 7. 2023. Sobáš je vo farnosti Strážske.

• Ohlášky – Lesné. Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Adam, syn rodičov Václava a Márie Adamovej bývajúci v Michalovciach a Mgr. Klaudia Rózsová, dcéra rodičov Tichomíra a Beáty Rózsovej bývajúca v Lesnom sa ohlasujú 30. 7., 6. 8., 13. 8. 2023. Sobáš je v Lesnom 18.8. 2023.

• Zbierka na náš kostol bola minulú nedeľu. Vďaka za milodar.