Farské oznamy zo 17. nedele v Cezročnom období – 30. 7. 2023

Porciunkulové odpustky: Od 12:00 1. augusta do večera 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Za určitých podmienok.

• Ohlášky – Lesné: Sviatosť manželstva chcú prijať: Martin Adam, syn rodičov Václava a Márie Adamovej bývajúci v Michalovciach a Mgr. Klaudia Rózsová, dcéra rodičov Tichomíra a Beáty Rózsovej bývajúca v Lesnom sa ohlasujú 30. 7., 6. 8., 13. 8. 2023. Sobáš je v Lesnom 18. 8. 2023.