Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období

• V piatok o 17:00 bude vo farskom kostole v Nacinej Vsi svätá omša pre birmovancov. Pol hodiny pred svätou omšou sa budú birmovanci modliť posvätný ruženec. Po svätej omši bude stretnutie na fare.
• V nedeľu v noci 27. októbra 2019 sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2: 00 hod. stredoeurópskeho času.
• Dnes po svätých omšiach je celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 21. 10. do 27. 10. 2019