Farské oznamy z 29. nedele v Cezročnom období – 22. 10. 2023

• Stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov
je 25. 10. 2023 v Nacinej Vsi po sv. omši.
• Zbierka na Misie je dnes v nedeľu 22. 10. Vďaka za milodar.
• Zbierka pre postihnutých zemetrasením určená ABÚKE
je v nedeľu 29. 10. Vopred vďaka za milodar.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať:
Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023.