Farské oznamy z 30. nedele v Cezročnom období – 29. 10. 2023

• Minulú nedeľu 22.10. bola zbierka na Misie. Vďaka za milodar.
• Dnes v nedeľu 29.10. je zbierka pre postihnutých zemetrasením určená ABÚKE. Vďaka za milodar.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023.
• Odpustky pre duše v očisci: Možno získať za určitých podmienok pri návšteve cintorína od 1. do 8. novembra.
• Požehnanie pomníkov na cintoríne – Nahlásiť p. kostolníčke v sakristii kostola. Požehnanie je po pobožnosti na cintoríne v Nacinej Vsi a Petrovciach nad Laborcom v stredu 1. 11. 2023. V Lesnom a Vybuchanci dohodnúť osobne s kňazom.