Farské oznamy zo 17. nedele v Cezročnom období

• Manželský zväzok chcú uzatvoriť: Bc. Lukáš Kula, syn rodičov: Bohuslava a Nadeždy r. Penkalovej, narodený v Žiline, bývajúci v Podturni pri Váhu a Mgr. Mária Rovňáková, dcéra rodičov: Milana a Márie r. Gejgušovej, narodená v Michalovciach, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 1. krát.
• Výlet do Vysokých Tatier sa uskutoční 8. augusta 2019. Autobus je už obsadený. Prosím vyplatiť poplatok za autobus 12 € do budúcej nedele.
• 27. ročník Rómskej púte v Gaboltove bude na budúcu nedeľu 4. 8. 2019. Program púte si môžete prečítať na výveske v kostole.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora.
• Z narodenín Jána a Márie z Petroviec n/L darovali na kostol 50 €. Za milodar vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 29. 7. do 4. 8. 2019