Farské oznamy zo 17. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Adam, syn rodičov: Cyrila a Jany r. Kančiovej, bývajúci v Nacinej Vsi a Juliana Kirvejová, dcéra rodičov: Jozefa a Nadeždy r. Bagogovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Zoltán Németh, syn rodičov: Mikuláša a Edity r. Bodnárovej, bývajúci v Moldave a JUDr. Miroslava Semanová, dcéra rodičov: Miroslava a Márie r. Vaňovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 2. krát.

Prehľad bohoslužieb v týždni od 27. 7. do 2. 8. 2020