Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 5. veľkonočnej nedele – 28. 4. 2024

• Zbierka na Kňazský seminár bola minulú nedeľu 21.4. Nazbieralo sa: Nacina Ves 150,50 €, Petrovce n/L 165,20 €, Lesné 58 €, Úprimné vďaka za milodar.
• Zbierka na náš kostol je dnes v nedeľu 28. 4. 2024. Vďaka za milodar.
• Májová pobožnosť – Loretánske litánie: V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak o 18.00.
• 1. sv. prijímanie bolo v nedeľu 21. 4. 2024 vo farskom kostole v Nacinej Vsi. Eucharistiu prijalo 14. detí z celej farnosti. Poďakovanie patrí rodičom a všetkým zainteresovaným za peknú duchovnú slávnosť. Pokračovať na Farské oznamy z 5. veľkonočnej nedele – 28. 4. 2024

Farské oznamy z nedele Božieho milosrdenstva – 7. 4. 2024

Úplné odpustky – Nedeľa Božieho milosrdenstva: Každý, kto si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (veľkonočná sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.
Nacina Ves – voľby do Farskej rady. Dňa 31. 3. a 1. 4. 2024 sa uskutočnili voľby do Farskej rady. Za prítomnosti sčítacej komisie a spísania zápisnice bolo v schránke odovzdaných 98 hlasovacích lístkov. Počet odporúčaných mien do Farskej rady bolo 24. Z úcty a lásky voči všetkým, postupne oslovím osoby, ktoré ste mi odporúčali, aby sme vytvorili funkčnú Farskú radu. Prosím o trpezlivosť, kým oslovým tieto osoby a ich slobodné rozhodnutie prijať túto službu. Vďaka za dôveru. Pokračovať na Farské oznamy z nedele Božieho milosrdenstva – 7. 4. 2024