Všetky príspevky Jiri Zatovic

Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

• Ruženec v mesiaci októbri sa budeme modliť pol hodiny pred sv. omšou spolu s kňazom.
Ak nie je sv. omša, v Petrovciach n/L sa modlitba ruženca začne o 17:00.
• V piatok vo farskom kostole v Nacinej Vsi bude celodenná poklona pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou od 09:00 do 18:00.
• Vyšlo nové číslo Farského informátora. Pokračovať na Farské oznamy z 27. nedele v Cezročnom období

Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období

• Sviatosť manželstva chcú prijať: Dávid Svoboda, syn rodičov: Miroslava a Kataríny r. Vožňákovej, bývajúci v Kamenici n/C a Mgr. Nikola Pavelková, dcéra rodičov: Ľubomíra a Renáty r. Vaľkovej, bývajúca v Nacinej Vsi. Ohlasujú sa 3. krát.
• Sviatosť manželstva chcú prijať: Ing. Jozef Dulin, syn rodičov: Jozefa a Emílie r. Mišekovej, bývajúci v Lipanoch a Ing. Dominika Hlušková, dcéra rodičov: Štefana a Terézie r. Lacovej, bývajúca v Petrovciach n/L. Ohlasujú sa 3. krát. Pokračovať na Farské oznamy z 25. nedele v Cezročnom období