Farské oznamy z 21. nedele v Cezročnom období – 27. 8. 2023

• Minulú nedeľu bola zbierka na náš kostol.
• Fatimská sobota Obišovce – V sobotu 2. 9 2023 v Obišovciach je požehnanie vonkajšieho nového oltára. Program 9:00 – Fatimská pobožnosť a 10:00 – Slávnostná Svätá omša.
• Ohlášky – Nacina Ves. Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej Danko, bývajúci v Hencovciach a Lucia Vasiľková bývajúca v Nacinej Vsi sa ohlasujú 20. 8., 27. 8., 3. 9. 2023.
• Ohlášky – Petrovce nad Laborcom. Sviatosť manželstva chcú prijať: JUDr. Ján Jozef, syn rodičov Jána a Evy rod. Hudákovej bývajúci v Petrovciach nad Laborcom a JUDr. Lenka Hričindová, dcéra rodičov Petra a Magdalény rod. Čabinovej bývajúca v Porúbke pri Sobranciach sa ohlasujú 13. 8., 20. 8., 27. 8. 2023.