Farské oznamy z 22. nedele v Cezročnom období – 3. 9. 2023

1. Príkaz Cirkvi: V nedeľu a v iných dňoch predpísaných sviatkov sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši. Tomuto prikázaniu zadosťučiní, kto je prítomný na svätej omši, ktorá sa slávi podľa katolíckeho obradu v samotný sviatočný deň, alebo večer (od 15. hodiny) predchádzajúceho dňa. (KKC 2180)

2. Príprava na 1. sväté prijímanie. Po svätej omši cez týždeň je možnosť od kňaza vyzdvihnúť si prihlášku pre žiakov 3. ročníka ZŠ a vyššie na prípravu prvého svätého prijímania a odovzdať ju vypísanú a podpísanú do konca septembra kňazovi po svätej omši počas týždňa. Vďaka.

3. Prieskum záujemcov o sviatosť birmovania. Po svätej omši cez týždeň do konca septembra je možné ohlásiť kňazovi záujem o sviatosť birmovania. Od 9. ročníka ZŠ a vyššie. Uvidíme podľa počtu, či začneme prípravu tento rok. Vďaka.

4. Ohlášky – Nacina Ves. Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej Danko, bývajúci v Hencovciach a Lucia Vasiľková bývajúca v Nacinej Vsi sa ohlasujú 20. 8., 27. 8., 3. 9. 2023.