Farské oznamy z 23. nedele v Cezročnom období – 10. 9.2023

Zbierka na Rádio Lumen je na budúcu nedeľu 17. 9. Vopred vďaka.
Zbierka na náš kostol je posunutá na ďalšiu nedeľu 24. 9. Vďaka.
V dňoch 14. – 16. septembra 2023 navštívi Slovensko štátny sekretár Svätého stolca J. Em. Pietro Parolin, „druhý muž Vatikánu“. Pricestuje pri príležitosti 30. výročia obnovenia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Svätým stolcom, 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, 20. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. na Slovensku a druhého výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku. Navštívi Bratislavu, Šaštín, v Košiciach je v piatok 15. septembra o 19:00 zahŕňa aj návštevu Dómu sv. Alžbety a modlitbu Večerných chvál – Vešpier a Záverečný deň navštívi Klokočov, kde bude po pešej procesii s ikonou Panny Márie z Klokočova predsedať svätej liturgii Jána Zlatoústeho (o 10:00) a požehná nové pútnické centrum pri svätyni. Potom odletí späť do Vatikánu. Všetci sme srdečne pozvaní na toto stretnutie.
Príprava na 1. sväté prijímanie. Po svätej omši cez týždeň je možnosť od kňaza vyzdvihnúť si prihlášku pre žiakov 3. ročníka ZŠ a vyššie na prípravu prvého svätého prijímania a odovzdať ju vypísanú a podpísanú do konca septembra kňazovi po svätej omši počas týždňa. Vďaka.
Prieskum záujemcov o sviatosť birmovania. Po svätej omši cez týždeň do konca septembra je možné ohlásiť kňazovi záujem o sviatosť birmovania. Od 9. ročníka ZŠ a vyššie. Uvidíme podľa počtu, či začneme prípravu tento rok. Vďaka.