Farské oznamy z 32. nedele v Cezročnom období – 12. 11. 2023

• Dobročinná zbierka sv. Alžbety je na budúcu nedeľu 19. 11. Vopred vďaka za milodar.
• Zbierka na náš kostol sa presúva o týždeň neskôr na nedeľu 26. 11. Vďaka.
• ADSM – Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej diecézy je v Bardejove v sobotu 25. 11. 2023. Podrobnejšie pozri plagát na výveske alebo www.acmko.sk.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023.