Farské oznamy z 31. nedele v Cezročnom období – 5. 11. 2023

• Minulú nedeľu 29.10. bola zbierka pre postihnutých zemetrasením určená ABÚKE.
• Ohlášky – Vybuchanec. Sviatosť manželstva chcú prijať: Róbert Hubáček, syn rodičov Róberta a Zlatice rod. Seginákovej bývajúci v Parchovanoch a Petra Natafalušiová, dcéra rodičov Petra a Aleny rod. Staruchovej bývajúca vo Vybuchanci sa ohlasujú 29. 10., 5. 11., 12. 11. 2023.
• Odpustky pre duše v očisci: Možno získať za určitých podmienok pri návšteve cintorína od 1. do 8. novembra.