Farské oznamy zo 6. veľkonočnej nedele – 5. 5. 2024

Zbierka na Katolícke masmédia je na budúcu nedeľu 12. 5. Vopred vďaka za milodar.
Zbierka na náš kostol bola minulú nedeľu 28. 4. Nazbieralo sa: Nacina Ves 345 €, Petrovce n/L 302,50 €, Lesné 110 €. Úprimné vďaka za milodar.
Prosebné dni za úrodu – Nasledujúce tri dni pondelok, utorok, streda sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom prosebných dní sú prosby za úrodu. V tieto dni možno zobrať aj formulár – texty svätej omše a pobožnosť na konci svätej omše.
Májová pobožnosť – Loretánske litánie: V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou. Ak sv. omša nie je, tak o 18.00 hod. A k nim sa pripája 15 minút pred májovou pobožnosťou Novéna k Duchu Svätému, ktorá začína piatok 10. 5.