Farské oznamy zo 7. veľkonočnej nedele – 12. 5. 2024

• Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsah letných kántrových dní: Prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.
• Zbierka na Katolícke masmédia je dnes v nedeľu 12. 5. Vďaka za milodar.
• Výročie sobáša – Na deň rodiny 9. júna o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum 25. výročie manželstva. Toto stretnutie je s otcom arcibiskupom. Záujemcovia nech sa nahlásia do konca týždňa na farskom úrade. Vďaka.
• Májová pobožnosť – Loretánske litánie: V celej našej farnosti je 15 minút pred sv. omšou.
Ak sv. omša nie je, tak o 18:00. A k nim sa pripája 15 minút pred májovou pobožnosťou
Novéna k Duchu Svätému, ktorá začína piatok 10. 5.
• • Zbierka na náš kostol je na budúcu nedeľu 19. 5. Tretia nedeľa v mesiaci. Vopred vďaka za milodar.